"โปรโมชั่น Cordythai ร่วมต้าน COVID-19!! Pro ซื้อ 3 แถม 1กระปุกใหญ่ ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สูตรใหม่ 3 กระปุก (รุ่นใหม่ 60 แคปซูล)แถมฟรี ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย 1 กระปุก (60 แคปซูล)- ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย ผลิตภัณฑ์งานวิจัยร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ สูตรสำหรับสุภาพบุรุษ (Cordythai for HIM) และสูตรสำหรับสุภาพสตรี (Cordythai for HER)สั่งซื้อโทร Tel : 089-770-4429 ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆกับเราได้ที่ Facebook ruihongshop หรือ Line @cordythaishop ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย CORDYTHAI สิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ถั่งเช่าต้านอนุมูลอิสระ ต้านความชรา


ถั่งเช่าต้านอนุมูลอิสระ ต้านความชรา

อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายเนื่องจากมีมูลเหตุจากออกซิเจน (ROS) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีทั้งสองบทบาทในระบบชีวภาพ เนื่องจากสามารถเป็นได้ทั้งคุณและโทษต่อสิ่งมีชีวิต (Valko และคณะ 2004) โดยปกติ ROS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาผลาญออกซิเจนตามธรรมชาติ และมีบทบาททางสรีรวิทยาในการส่งสัญญาณของเซลล์

สารต้านอนุมูลอิสระ Antioxidant

อนุมูลอิสระ (Free radicle) คือ โมเลกุลที่มีธาตุที่ไม่เสถียร เนื่องจากขาดอิเล็กตรอน ไป 1 ตัว อนุมูลอิสระจึงเป็นสารพิษต่อเซลล์ร่างกาย ถ้ามีมากในเซลล์ก็เป็นอันตรายได้โดยจะทําลาย ดีเอ็นเอ เยื่อหุ้มเซลล์ มีผลต่อการอักเสบ และการทําลายเนื้อเยื่อในระยะสั้น ในระยะยาวอาจมีผลต่อความเสื่อมหรือการแก่ของเซลล์ และอาจเป็นสารก่อมะเร็ง โรคหัวใจ และต้อกระจก เป็นต้น อนุมูลอิสระมีที่มาทั้งแหล่งภายนอกร่างกาย ได้แก่ มลพิษในอากาศ โอโซน ไนตรัสออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่น ควันบุหรี่ อาหารที่มีกรด ไขมันไม่อิ่มตัว หรือธาตุเหล็กมากกว่าปกติ แสงแดด ความร้อน รังสีแกมม่า ยาบางชนิด เช่น โดโซ,rubi.ซิน , เพนนิ,cilla.mine และ para,เซตา.mol เป็นต้น และแหล่งภายในร่างกายได้แก่ ROS (Reactive oxygen species) ซึ่งมีมูลเหตุจากออกซิเจน เป็นต้น ตัวอย่างของอนุมูลอิสระได้แก่ O2-Superoxide anion, OH-Hydroxyl radicle, ROO Peroxy radicle, H2O2 Hydrogen Peroxide ฯลฯ ร่างกายก็มีกลไกที่จะกำจัดอนุมูลอิสระ (antioxidant) ได้ 2 วิธี คือ ใช้ เอนไซม์ต่างๆ ในร่างกายเช่น Superoxide dismultase (SOD) และใช้สารที่มีคุณสมบัติเป็นรีดิวซิ่งเอเจน ได้แก่ วิตามินอี Beta carotene และวิตามินซี เป็นต้น

ถั่งเช่าออกฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ

อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายเนื่องจากมีมูลเหตุจากออกซิเจน (ROS) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีทั้งสองบทบาทในระบบชีวภาพ เนื่องจากสามารถเป็นได้ทั้งคุณและโทษต่อสิ่งมีชีวิต (Valko และคณะ 2004) โดยปกติ ROS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาผลาญออกซิเจนตามธรรมชาติ และมีบทบาททางสรีรวิทยาในการส่งสัญญาณของเซลล์ แต่ความเข้มข้นของ ROS สามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่สิ่งแวดล้อมเกิดความเครียด เช่น การสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) หรือความร้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไขมันโปรตีนและกรดนิวคลีอิกของเซลล์ โครงสร้างของเซลล์ ที่ได้รับความเสียหายเป็นต้นเหตุที่นําไปสู่โรคต่างๆ เช่น ความชรา โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคปอดอักเสบ ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติที่มีการทําลายของเซลล์ประสาทในสมอง (Rahman 2003; Zhong 2006; Valko และคณะ 2007) ได้มีงานวิจัยเพิ่มเติมว่าถั่งเช่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในกลไกที่อยู่เบื้องหลังการชะลอความชรา ต้านมะเร็ง ต้านการอักเสบ ต้านการสะสมไขมันที่หลอดเลือด และปรับสมดุลการทํางานต่อภูมิคุ้มกัน (Ji และคณะ 2009)

ในการทดสอบ oxidase xanthine (xanthine oxidase assay เป็นการทดสอบความเข้มข้นของ uric acid ในกระแสเลือดโดยกลไกคือ xanthine oxidase ซึ่งเป็น enzyme ทําหน้าที่เปลี่ยน hypoxanthine ไปเป็น xanthine และเปลี่ยน xanthine ไปเป็น uric acid เอนไซม์นี้ยังมีบทบาทสําคัญในการสลายสารอาหาร (catabolism) ของ purines ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดรวมทั้งมนุษย์) การเหนี่ยวนําเพื่อทดสอบภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (induction of hemolysis assay) และทดสอบ lipid-peroxidation (lipid-peroxidation assay เป็นการ ตรวจวัดระดับของ malondialdehyde หรือ MDA ซึ่งเป็นสารพิษที่ทําลายโครงสร้างโปรตีนและรหัสพันธุกรรม และยังจัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง (Li และคณะ 2002) มีรายงานผลที่แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดถั่งเช่าโดยใช้น้ำ (Li และคณะ 2001 ; Yu และคณะ 2006 ; Dong และ Yao 2008) หรือเอทธิลแอลกอฮอล์ (Wang และคณะ 2005 ; Won และ Park 2005 ; Ra และคณะ 2008) ต่างก็มีศักยภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญในการทดลองที่ได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามสารสกัดจากน้ำแสดงผลยับยั้งที่ดีกว่าสารสกัดจากเอทธิลแอลกอฮอล์ต่ออนุมูลอิสระ superoxide anions and hydroxyl radicals (Yamaguchi และคณะ 2000a) นอกจากนี้ทั้งถั่งเช่าจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง ต่างก็มีศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระโดยตรง จากการตรวจโดยใช้หลอดทดลอง เช่น การทดสอบ lipid-peroxidation, 1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) และการทดสอบ protein-peroxidation ดังนั้นถั่งเช่าจากการเพาะเลี้ยงสามารถนํามาใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อทดแทนถั่งเช่าจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว (Li และคณะ 2001; Yu และคณะ 2006; Dong และ Yao 2008)

ถั่งเช่าออกฤทธิ์ในการต้านความชรา

สําหรับการทดสอบสรรพคุณของถั่งเช่าด้านการชะลอความชราได้มีการทดสอบกับคนชรา พบว่าสารต้านอนุมูลอิสระ SOD เพิ่มการทํางานขึ้น (Superoxide dismutase เป็นเอนไซม์ที่ช่วยกําจัดอนุมูลอิสระที่พบว่ามีอยู่ในร่างกายแต่แรกเกิด แต่จะมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น) และลดการเพิ่มขึ้นของสาร MDA (malondialdehyde เป็นสารพิษที่ทําลายโครงสร้างโปรตีนและรหัสพันธุกรรม และยังจัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งในการทดลองในหนูอีกด้วย) ในการทดลองในสัตว์พบว่าถั่งเช่าช่วยซ่อมแซมดีเอ็นเอที่เสียหายได้ด้วย (Zhang และคณะ 1997) ถั่งเช่าที่สกัดโดยใช้น้ำและเอทธิลแอลกอฮอล์สามารถยับยั้งการสร้าง MDA ผ่านอนุมูลไฮดรอกซิลที่เกิดจาก peroxynitrite SIN-1 และหยุดยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมันชนิดไม่ดี (LDL) และการสะสมของคอเลสเตอรอล (Yamaguchi และคณะ 2000a,b) ต่อมา Tsai และคณะ (2001) ได้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต้านอนุมูลไฮดรอกซิลของสารสกัดถั่งเช่า (ออกซิเดชั่นเป็นปฏิกริยาของการแย่งหรือสูญเสียอิเล็กตรอนของเซลล์หรือเนื้อเยื่อทําให้เสื่อมสภาพไป)

การศึกษาถึงผลของถั่งเช่าต่อการเรียนรู้ ความจําและความชรา โดยศึกษาจากการวัดปริมาณ ดี-กาแลคโตส (d-galactose น้ำตาลบำรุงสมอง) กับหนูที่ทําหมันแล้วพบว่าถั่งเช่าช่วยการปรับปรุงการทํางานของเอนไซม์ superoxide dismutase, glutathione peroxidase และ catalase และลดระดับของการเกิด lipid peroxidation และกิจกรรม monoamine oxidase ในหนูที่มีอายุมาก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถั่งเช่าสามารถปรับปรุงการทํางานของสมองและการทํางานของเอนไซม์ ต้านอนุมูลอิสระในหนูที่มีการเสื่อมสภาพของ ดี-กาแลคโตสที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าถั่งเช่าสามารถแก้ไขความบกพร่องในการเรียนรู้และต้านความชราได้ (Ji และคณะ 2009)

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย CORDYTHAI สูตรสำหรับสุภาพบุรุษ และสูตรสำหรับสุภาพสตรี

สิทธิบัตร ผลงานวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ 089-770-4429 , 084-109-5666

WebSite : www.ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย.com

Facebook : www.facebook.com/ruihongshop

line Id : @cordythaishop เพิ่มเพื่อน

สั่งซื้อที่ Lazada

**พร้อมรับรายการสินค้าสมนาคุณจากทางร้าน หรือสั่งซื้อผ่านแชท Line กับทางร้านโดยตรง**

>> Pro 3 แถม 1 - ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สูตรใหม่ จำนวน 3 กระปุก(60 แคปซูล) + แถมฟรี ถั่งเช่า 1 กระปุก (60 แคปซูล) <<

ราคาพิเศษ 5,400 บาท (1,800 บาท/กระปุก)

ถั่งเช่าสูตรผู้ชาย 3 กระปุก
ฟรี สูตรผู้ชาย 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรผู้ชาย 3 กระปุก
ฟรี สูตรผู้หญิง 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรผู้หญิง 3 กระปุก
ฟรี สูตรผู้ชาย 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรผู้หญิง 3 กระปุก
ฟรี สูตรผู้หญิง 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรผู้ชาย 2 กระปุก,
สูตรผู้หญิง 1 กระปุก
ฟรี สูตรผู้หญิง 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรชาย 1 กระปุก
ราคา 1,800 บาท
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรหญิง 1 กระปุก
ราคา 1,800 บาท
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

Centro สูตรบำรุงข้อเข่า 1 กระปุก
ราคา 1,800 บาท
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

>> Pro 3 แถม 1 CENTRO/PABLO จำนวน 4 กระปุก <<

ราคาพิเศษ 5,400 บาท (1,350 บาท/กระปุก)

CENTRO 3 กระปุก
ฟรี CENTRO 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

CENTRO 3 กระปุก
ฟรี PABLO 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

CENTRO 1 กระปุก ,
PABLO 2 กระปุก
ฟรี CENTRO 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

PABLO 3 กระปุก
ฟรี PABLO 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

CORDYTHAI ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

สูตรสำหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ติดต่อสอบถาม

089-770-4429

084-109-5666

Line @cordythaishop

Facebook : ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์

089-770-4429

084-109-5666

สั่งซื้อผ่าน Line

Line @cordythaishop

สั่งซื้อผ่าน Facebook

FB : ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สั่งซื้อผ่าน LAZADA : RuiHong Shop

สั่งซื้อผ่าน SHOPEE : RuiHong Shop

ฟรีจัดส่ง Ems ทั่วประเทศ ,
ฟรีบริการเก็บเงินปลายทาง

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย.com All Rights Reserved