"โปรโมชั่น Cordythai ร่วมต้าน COVID-19!! Pro ซื้อ 3 แถม 1กระปุกใหญ่ ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สูตรใหม่ 3 กระปุก (รุ่นใหม่ 60 แคปซูล)แถมฟรี ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย 1 กระปุก (60 แคปซูล)- ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย ผลิตภัณฑ์งานวิจัยร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ สูตรสำหรับสุภาพบุรุษ (Cordythai for HIM) และสูตรสำหรับสุภาพสตรี (Cordythai for HER)สั่งซื้อโทร Tel : 089-770-4429 ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆกับเราได้ที่ Facebook ruihongshop หรือ Line @cordythaishop ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย CORDYTHAI สิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

เอกสารอ้างอิงงานวิจัยถั่งเช่า


เอกสารอ้างอิงงานวิจัยถั่งเช่า

รวบรวมแหล่งเอกสารอ้างอิงผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลทางชีวภาพและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของถั่งเช่า ที่อ้างอิงจากหนังสือ ถั่งเช่า สุดยอดยาอายุวัฒนะ ผลงานตีพิมพ์ของ รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน

เอกสารอ้างอิง

 • Balon, T.W, A.P. Jasman and J.S. Zhu (2002) A fermentation product of Cordyceps sinensis increases whole-body อิน,su.ลิน sensitivity in rats. J Altern Complement Med. 8: 315-323.

 • Bao, Z.D., Z.G. Wu, and F. Zheng (1994) Amelioration of aminoglycoside nephrotoxicity by Cordyceps sinensis in old patients. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 14: 271-273, 259.

 • Bene, R.M. (1980) The role of Adenosine in the regulation of coronary blood flow. Circ. Res. 47: 807-813.

 • Bucci, L.R. (2000) Selected herbals and human exercise performance. Am J Clin Nutr. 72: 624S-636S.

 • Buenz, E.J, B.A. Bauer, T.W. Osmundson and T.J. Motley (2005) The traditional Chinese medicine Cordyceps sinensis and its effects on apoptotic homeostasis. J Ethnopharmacol. 96: 19-29.


 • Cao, Z. and Y. Wen (1993) Therapeutic effect analysis of Jin Shui Bao capsule in treatment of 33 elderly Xu-Zheng (Asthenia syndrome) patients. J of Applied Traditional Chinese Medicine 1: 32-33.

 • Chaudhuri, A. and P.O. Behan (2004) Fatigue in neurological disorders. Lancet. 363: 978-988.

 • Chen, D.G. (1995) Effects of JinShuiBao Capsule on the Quality of Life of Patients with Heart Failure. Journal of Administration of Traditional Chinese Medicine 5: 40-43.

 • Chen, J.R., J.H. Yen, C.C. Lin, et al. (1993) The effects of Chinese herbs on improving survival and inhibiting anti-ds DNA antibody production in lupus mice. Am. J. Chin. Med. 21: 257-262.

 • Cheng, Q. (1992) Effect of Cordyceps sinensis on cellular immunity in rats with chronic renal insufficiency. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 72 27 9, 63. Chor, S.Y, A.Y. Hui, K.F. To, et al. (2005) Anti-proliferative and pro-apoptotic effects of herbal medicine on hepatic stellate cell. J Ethnopharmacol.100: 180-186.

 • Chiou, W. F., P.C. Chang, C.J. Chou and C.F. Chen (2000) Protein constituent contributes to the hypotensive and vasorelaxant activities of Cordyceps sinensis. Life Sci. 66: 1369-1376.

 • Colson S.N, F.B. Wyatt, D.L. Johnston, et al. (2005) Cordyceps sinensis and Rhodiola rosea-based supplementation in male cyclists and its effect on muscle tissue oxygen saturation. J Strength Cond Res.19 : 358-363.


 • Dai, G., T. Bao, C. Xu, et al. (2001) CordyMax Cs-4 improves steady-state bioenergy status in mouse liver. J Altern Complement Med. 7:231-240.

 • Dong, C.H, and Y.J. Yao (2008) In vitro evaluation of antioxidant activities of aqueous extracts from natural and cultured mycelia of Cordyceps sinensis. LWT-Food Sci Technol. 41: 669-677.

 • Drewes, S.E, J. George and F. Khan (2003) Recent findings on natural products with erectile-dysfunction activity. Phytochemical. 62: 1019-1025.

 • Earnest, C.P., G.M. Morss, F. Wyatt, et al. (2004) Effects of a commercial herbal-based formula on exercise performance in cyclists. Med Sci Sports Exerc. 36:504-509.

 • Feng, M. G., Zhou, Q. G., Feng, G. H. (1987) Vasodilating effect of cultured Cordyceps sinensis (Berk) Sacc. mycelia in anesthetized dogs. Zhong Yao Tong Bao 12 : 41-45, 60.

 • Feng, K., Y.Q. Yang and S.P. Li (2008) Renggongchongcao. In: Li, S.P. and Y.T. Wang, editors. Pharmacological Activity-Based Quality Control of Chinese Herbs. New York: Nova Science Publisher, Inc.; pp. 155-178.

 • Fu, T. and J. Lin (2001) Effect of Cordyceps sinensis on inhibiting systemic lupus erythematosus in MRL 1pr/1pr mice. Zhong Yao Cai 24: 658-659.


 • Gong, H.Y, K.Q. Wang and S.G. Tang (2000) Effects of Cordyceps sinensis on T lymphocyte subsets and hepatofibrosis in patients with chronic hepatitis B.Hunan Yi Ke Da Xue Xue Bao. 25: 248-250.

 • Guo, Q.C. and C. Zhang (1995) Clinical Observations of Adjunctive Treatment of 20 Diabetic Patients with JinSHuiBao Capsule. J Administration Traditional Chinese Medicine 5 (suppl): 22.

 • Guan, Y. J., Hu, Z., Hou, M. (1992) Effect of Cordyceps sinensis on T-lymphocyte subsets in chronic renal failure. ZhongguoZhong Xi Yi Jie He Za Zhi 12: 338-339, 323

 • Guo, H., H. Hu, S. Liu, et al. (2007) Bioactive p-terphenyl derivatives from a Cordyceps colonizing isolate of Gliocladium sp. J Nat Prod. 70: 1519-1521.

 • Guo, Y.Z. (1986). Medicinal chemistry, pharmacology and clinical applications of fermented mycelia of Cordyceps sinensis and JinShuBao capsule. Journal of Modern Diagnostics and Therapeutics (1): 60-65.

 • Guo, Y.Z. (1986). Medicinal chemistry, pharmacology and clinical applications of fermented mycelia of Cordyceps sinensis and JinShuBao capsule. Journal of Modern Diagnostics and Therapeutics (1): 60-65.


 • Herda, T.J, E.D. Ryan, J.R. Stout and J.T. Cramer (2008) Effects of a supplement designed to increase ATP levels on muscle strength, power output, and endurance. J Int Soc Sports Nutr. 5:3.

 • Holliday, J and M. Cleaver (2004) Ancient Cordyceps in the Modern World. 63 pps.

 • Holliday, J., P. Cleaver, M. Loomis-Powers, et al. (2004) Analysis of Quality and Techniques for Hybridization of Medicinal Fungus Cordyceps sinensis, International Journal of Medicinal Mushrooms, 6: 147-160.

 • Holliday, J., P. Cleaver, M. Loomis-Powers, et al. (2004) Analysis of Quality and Techniques for Hybridization of Medicinal Fungus Cordyceps sinensis, International Journal of Medicinal Mushrooms, 6: 147-160.

 • Holliday, J., P. Cleaver, M. Loomis-Powers, et al. (2004) Analysis of Quality and Techniques for Hybridization of Medicinal Fungus Cordyceps sinensis, International Journal of Medicinal Mushrooms, 6: 147-160.

 • Holliday, J., P. Cleaver, M. Loomis-Powers, et al. (2004) Analysis of Quality and Techniques for Hybridization of Medicinal Fungus Cordyceps sinensis, International Journal of Medicinal Mushrooms, 6: 147-160.


 • Huang, B. M., C.C. Hsu, S.J. Tsai, et al. (2001a) Effects of Cordyceps sinensis on testosterone production in normal mouse Leydig cells. Life Sci. 69: 2593-2602.

 • Huang, B. M., C.C. Hsu, S.J. Tsai, et al. (2001a) Effects of Cordyceps sinensis on testosterone production in normal mouse Leydig cells. Life Sci. 69: 2593-2602.

 • Huang, B.M., K.Y. Hsiao, P.C. Chuang, et al. (2004a) Upregulation of steroidogenic enzymes and ovarian 17 beta-es,tra ไดออล in human granulosalutein cells by Cordyceps sinensis mycelium. Biol. Reprod. 70:1358-1364.

 • Huang, L.F., F.Q. Guo, Y.Z. Liang, et al. (2004b) Determination of adenosine and cordycepin in Cordyceps sinensis and C. militaris with HPLC-ESI-MS. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 29: 762-764.

 • Huang, Y.L., S.F. Leu, B.C. Liu, et al. (2004c) In vivo stimulatory effect of Cordyceps sinensis myceliumand its fractions on reproductive functions in malemouse. Life Sci. 75: 1051-1062.

 • Huang Y.L, S.F. Leu, B.C. Liu, et al. (2004) In vivo stimulatory effect of Cordyceps sinensis mycelium and its fractions on reproductive functions in male mouse. Life Sci. 75: 1051-1062.

 • Huffnagle G.B and M.C. Noverr (2008) GI Microbiota and Regulation of the Immune System. Vol. 635. New York: Springer Science+Business Media, LLC


 • Ji, D.B, J. Ye, C. Li, et al. (2009) Antiaging effect of Cordyceps sinensis extract. PhytotherRes. 23: 116-122.

 • Ji, D.B, J. Ye, C. Li, et al. (2009) Antiaging effect of Cordyceps sinensis extract. PhytotherRes. 23: 116-122.

 • Kiho, T., A. Yamane, J. Hui, et al. (1996) Polysaccharides in fungi. XXXVI. Hypoglycemic activity of a polysaccharide (CS-F30) from the cultural mycelium of Cordyceps sinensis and its effect on glucose metabolism in mouse liver. Biol. Pharm. Bull. 19: 294-296

 • Kiho, T, A. Yamane, J. Hui, et al. (2000) Hypoglycemic activity of a polysaccharide (CS-F30) from the cultural mycelium of Cordyceps sinensis and its effect on glucose metabolism in mouse liver. Phytother Res 14 (8) :647-649.

 • Koh, J. H., J.M. Kim, U.J. Chang, and H.J. Suh (2003a) Hypocholesterolemic effect of hot-water extract from mycelia of Cordyceps sinensis. Biol. Pharm. Bull. 26: 84-87.

 • Koh, J.H, H.J. Suh and T.S. Ahn (2003b) Hot-water extract from mycelia of Cordyceps sinensis as a substitute for antibiotic growth promoters. Biotechnol Lett. 25: 585-590.

 • Koh, J.H, H.J. Suh and T.S. Ahn (2003b) Hot-water extract from mycelia of Cordyceps sinensis as a substitute for antibiotic growth promoters. Biotechnol Lett. 25: 585-590.


 • Li, F.H, P. Liu, W.G. Xiong and G.F. Xu (2006a) Effects of Cordyceps sinensis on dimethylnitrosamine- induced liver fibrosis in rats. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 4: 514-517.

 • Li, L.S., F. Zheng and Z.H. Liu(1996) Experimental study on effect of Cordyceps sinensis in ameliorating aminoglycoside induced nephrotoxicity. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 16: 733-737.

 • Li, S.P., P. Li, T.T. Dong, et al. (2001a) Anti-oxidation activity of different types of natural Cordyceps sinensis and cultured Cordycepos mycelia. Phytomedicine 8: 207-212.

 • Li, S.P., Z.R. Su, T.T. Dong, et al. (2002) The fruiting body and its caterpillar host of Cordyceps sinensis show close resemblance in main constituents and anti-oxidation activity. Phytomedicine 9: 319-324.

 • Li, S.P and K.W. Tsim (2004) The biological and pharmacological properties of Cordyceps sinensis, a traditional Chinese medicine that has broad clinical applications. In: Herbal and Traditional Medicine. New York: Marcel Dekker; pp. 657-682.

 • Li, S.P and Y.Q. Yang (2008a) Dongchongxiacao. In: Pharmacological Activity-Based Quality Control of Chinese Herbs. New York: Nova Science Publisher, Inc. pp. 139-156.

 • Li, S.P and Y.Q. Yang (2008a) Dongchongxiacao. In: Pharmacological Activity-Based Quality Control of Chinese Herbs. New York: Nova Science Publisher, Inc. pp. 139-156.

 • Lin, Bao-qin and Shao-ping Li (2011) Chapter 5 Cordyceps as an Herbal Drug. In “Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd ed." Benzie IFF, Wachtel-Galor S, editors. Boca Raton (FL): CRC Press.

 • Lin, X. X., Xie, Q. M., Shen, W. H., Chen, Y. (2001) Effects of fermented Cordyceps powder on pulmonary function in sensitized guinea pigs and airway inflammation in sensitized rats. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 26: 622-625.

 • Lin, X. X., Xie, Q. M., Shen, W. H., Chen, Y. (2001) Effects of fermented Cordyceps powder on pulmonary function in sensitized guinea pigs and airway inflammation in sensitized rats. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 26: 622-625.

 • Liu, Y.K and W. Shen (2003) Inhibitive effect of Cordyceps sinensis on experimental hepatic fibrosis and its possible mechanism. World J Gastroenterol. 9:529-533.

 • Lo, H.C, S.T. Tu, K.C. Lin and S.C. Lin (2004) The anti-hyperglycemic activity of the fruiting body of Cordyceps in diabetic rats induced by nico,ทินา mide and เสต็ป tozo โทซิน Life Sci. 74: 2897-2908.

 • Lo, H.C, T.H. Hsu, S.T. Tu and K.C. Lin (2006) Anti-hyperglycemic activity of natural and fermented Cordyceps sinensis in rats with diabetes induced by nico,ทินา mide and เสต็ป tozo โทซิน Am J Chin Med. 34: 819-832.

 • Lou Y, X. Liao X and Y. Lu (1986) Cardiovascular pharmacological studies of ethanol extracts of Cordyceps mycelia and Cordyceps fermentation solution. Chin Tradit Herb Drug. 17:209-213.

 • Lu, L. (2002) Study on effect of Cordyceps sinensis and artemisinin in preventing recurrence of lupus nephritis. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 22: 169-171.


 • Macpherson A.J, M.M. Marrinic and N. Harris (2002) The functions of mucosal T-cells in containing the indigenous commensal flora of the intestine. Cell Mol Life Sci. 59: 2088-2096.

 • Manabe N, M. Sugimoto, Y. Azuma, et al. (1996) Effects of the mycelial extract of cultured Cordyceps sinensis on in vivo hepatic energy metabolism in the mouse. Jpn J Pharmacol. 70: 85-88.

 • Manabe N, Y. Azuma, M. Sugimoto, et al. (2000) Effects of the mycelial extract of cultured Cordyceps sinensis on in vivo hepatic energy metabolism and blood flow in dietary hypoferric anaemic mice. Br J Nutr. 83: 197-204.

 • Mei, Q. B., J.Y. Tao, S.B. Gao, et al. (1989) Antiarrhythmic effects of Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 14: 616-618, 640.

 • Mei, Q. B., J.Y. Tao, S.B. Gao, et al. (1989) Antiarrhythmic effects of Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 14: 616-618, 640.

 • Mizuno, K., M. Tanaka, S. Nozaki, et al. (2008) Antifatigue effects of coenzyme Q10 during physical fatigue. Nutrition. 24:293-299.


 • Nakamura, K., Y. Yamaguchi, S. Kagota, et al. (1999) Activation of in-vivo Kupffer cell function by oral administration of Cordyceps sinensis in rats. (1999) Jpn J Pharmacol 79(4): 505-508.

 • Nakamura, K., K. Konoha, Y. Yamaguchi, et al. (2003) Combined effects of Cordyceps sinensis and methotrexate on hematogenic lung metastasis in mice. Receptors Channels. 9(5): 329-334.

 • Ng. T.B. and H. X. Wang (2005) Pharmacological actions of Cordyceps, a prized folk medicine. J. Pharmacy & Phamacology. 57: 1509-1519.

 • Parcell, A.C., J.M. Smith, S.S. Schulthies, et al. (2004) Cordyceps sinensis (CordyMax Cs-4) supplementation does not improve endurance exercise performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 14(2): 236-242.

 • Park, D.K, W.S. Choi, P.J. Park, et al. (2008) Immunoglobulin and cytokine production from mesenteric lymph node lymphocytes is regulated by extracts of Cordyceps sinensis in C57 BI/6N mice. J Med Food. 11:784-788.

 • Pharmacopoeia of the People's Republic of China 2005: Author: State Pharmacopoeia Commission of the PRC.


 • Takano, F., Nobuo Yahagi, Remiko Yahagi, Satoko Takada, Masaya Yamaguchi, Satoko Shoda, Takeshi Murase, Shinji Fushiya, Tomihisa Ohta T. 2005. The liquid culture filtrates of Paecilomyces tenuipes (Peck) Samson (= Isaria japonica Yasuda) and Paecilomyces cicadae (Miquel) Samson (= Isaria sinclairii (Berk.) Llond) regulate Th1 and Th2 cytokine response in murine Peyer's patch cells in vitro and ex vivo. International Immunopharmacology 5, 903-916.

 • Packer, L., S. Wachtel-Galor, C. N. Ong and B. Halliwell (2004) Herbal and Traditional Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. CRC Press 1275 pps. Pelleg, A. and R.S. Porter (1990) The pharmacology of adenosine. Pharmacotherapy 10: 157-174.

 • Ra, Y.M, N.S. Hyun and K.M. Young (2008) Antioxidative and antimutagenic activities of 70% ethanolic extracts from four fungal mycelia-fermented specialty rices. J Clin Biochem Nutr. 43: 118-125.

 • Rahman, I. (2003) Oxidative stress, chromatin remodeling and gene transcription in inflammation and chronic lung diseases. J Biochem Mol Biol.36: 95-109.

 • Shahed, A.R., S.I. Kim and D.A. Shoskes (2001) Down-regulation of apoptotic and inflammatory genes by Cordyceps sinensis extract in rat kidney following ischemia/reperfusion. Transplant. Proc. 33: 2986-2987.

 • Siu, K.M, D.H. Mak, P.Y. Chiu, et al. (2004) Pharmacological basis of “Yin-nourishing” and “Yang-invigorating” actions of Cordyceps, a Chinese tonifying herb. Life Sci. 76:385-395.

 • Sun M, Y.R. Yang, Y.P. Lu, et al. (2004) Clinical study on application of bailing capsule after renal transplantation. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 24: 808-10.


 • Tai-Hao, H. and L. Hui-Chen (2002) Biological activity of Cordyceps (Fr.) Link Species (Ascomycetes) Derived from a Natural Source and from Fermented Mycelia on Diabetes in STZ-Induced Rats. Inter J of Med Mush 4; 111-125.

 • Tian, J., X.M. Chen and L.S. Li(1991) Effects of Cordyceps sinensis, rhubarb and serum renotropin on tubular epithelial cell growth. Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 11: 547-549,518.

 • Taylor A.L, C.J. Watson and J.A. Bradley (2005) Immunosuppressive agents in solid organ transplantation: Mechanisms of action and therapeutic efficacy. Crit Rev Oncol Hematol. 56: 23-46.

 • Toda, N., H. Okunishi, K. Taniyama and M. Miyazaki (1982) Response to adenine nucleotides and related compounds of isolated dog cereberal, coronary and mesenteric arteries. Blood Vessels 19: 226-236.

 • Tsai, C.H., A. Stern, J.F. Chiou, et al. (2001) Rapid and specific detection of hydroxyl radical using an ultraweak chemiluminescence analyzer and a low-level chemiluminescence emitter: application to hydroxyl radicalscavenging ability of aqueous extracts of food constituents. J. Agric. Food. Chem. 49: 2137-2141.

 • Valko, M., M. Izakovic, M. Mazur, et al. (2004) Role of oxygen radicals in DNA damage and cancer incidence. Mol Cell Biochem. 266: 37-56.

 • Valko, M., D. Leibfritz, J. Moncol et al. (2007) Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. Int J Biochem Cell Biol. 39:44-84.


 • Wan, F., Y. Guo and X. Deng (1988) Sex Hormone-like effects of Jin-ShuBao capsule: Phamalogical and clinical studies. Chinese Traditional Patented Med. 9:29-31.

 • Wang, B.J, S.J. Won, Z.R. Yu and C.L. Su (2005) Free radical scavenging and apoptotic effects of Cordyceps sinensis fractionated by supercritical carbon dioxide. Food Chem Toxicol. 43:543-552.

 • Wang, R., Y. Xu, P. Ji, et al. (2001) Clinical Trial of A Mixture of Six Medicinal Mushroom Extracts.

 • Wang, R., J. Xie, P. Ji, et al. (2002) Clinical Trial report on Chronic Hepatitis treatment using Immune-Assist brand mushroom extract mixture in conjunction with the drug ลามิ,vu.dine

 • https://www.alohamedicinals.com/clinical_trials.html

 • https://www.alohamedicinals.com/Hep_B_Study2.htm

 • Wang, X.B, P. Liu and Z.P. Tang(2008) Intervening and therapeutic effect of Cordyceps mycelia extract on liver cirrhosis induced by dimethylnitrosamine in rats. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 28: 617-622.

 • Wojcikowski K, D.W. Johnson and G. Gobë (2004) Medicinal herbal extracts-renal friend or foe? Part two: Herbal extracts with potential renal benefits. Nephrology (Carlton) 9:400-5.

 • Wojcikowski K, D.W. Johnson and G. Gobë (2006) Herbs or natural substances as complementary therapies for chronic kidney disease: Ideas for future studies. J Lab Clin Med. 147: 160-6.

 • Won S.Y and E.H. Park (2005) Anti-inflammatory and related pharmacological activities of cultured mycelia and fruiting bodies of Cordyceps militaris. J Ethnopharmacol. 96: 555-561.

 • Wu, J.Y, Q.X. Zhang and P.H. Leung (2007a) Inhibitory effects of ethyl acetate extract of Cordyceps sinensis mycelium on various cancer cells in culture and B16 melanoma in C57 BL/6 mice. Phytomedicine. 14: 43-49.

 • Wu, Z.L, X.X. Wang and W.Y. Cheng (2000) Inhibitory effect of Cordyceps sinensis and Cordyceps militaris on human glomerular mesangial cell proliferation induced by native LDL. Cell Biochem Funct. 18:93-7.


 • Xiao, J. H and J.J. Zhong (2007) Secondary metabolites from Cordyceps species and their antitumor activity studies. Recent Pat Biotechnol. 1:123-137.

 • Xiao, J. H and J.J. Zhong (2007) Secondary metabolites from Cordyceps species and their antitumor activity studies. Recent Pat Biotechnol. 1:123-137.

 • Xu, W.Z., J.P. Wei, N.Q. Wang and T. Liu (1988) Experimental study of the combined chemotherapy of Zhiling Capsules and Anticancer agents. Shanghai Zhongyiyao Zazhi 6: 48.

 • Yang, L.Y., A. Chen, Y.C. Kuo, et al. (1999) Efficacy ofa pure compound H1-A extracted from Cordyceps sinensis onautoimmune disease of MRL Ipr/Ipr mice. J. Lab. Clin. Med.134: 492-500.

 • Yoshida, J., S. Takamura, N. Yamaguchi, et al. (1989) Antitumor activity of an extract of Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. Against murine tumor cell lines Jpn J Exp Med 59: 157-161.

 • Yamaguchi, Y., S. Kagota, K. Nakamura, et al. (2000a) Inhibitory effects of water extracts from fruiting bodies of cultured Cordyceps sinensis on raised serum lipid peroxide levels and aortic cholesterol deposition in atherosclerotic mice. Phytother. Res. 14: 650-652.

 • Yamaguchi, Y., S. Kagota, K. Nakamura et al. (2000b) Inhibitory effects of water extracts from fruiting bodies of cultured Cordyceps sinensis on raised serum lipid peroxide levels and aortic cholesterol deposition in atherosclerotic mice. Phytother Res. 14: 650-652.

 • Yang, W., X. Deng and W. Hu (1995) Clinical study of fermentation product of Cordyceps sinensis on treatment of hyposexualuality. J. Administration Traditional Chinese Med. 5 (suppli.): 23-24.s

 • Yu H.M, B.S. Wang, S.C. Huang, et al. (2006) Comparison of protective effects between cultured Cordyceps militaris and natural Cordyceps sinensisagainst oxidative damage. J Agric Food Chem. 54:3132-3138.

 • Yu, K.W, K.M. Kim and J.J. Suh (2003) Pharmacological activities of stromata of Cordyceps scarabaecola. Phytother Res. 17: 244-249.


 • Zeng, X.K., Y. Tang and S.R. Yuan (2001) The protective effects of CS and CN80-2 against the immunological liver injury in mice. Zhongguo Yao Xue Za Zhi. 36:161-164.

 • Zhang, Z., W. Huang, S. Liao et al. (1995) Clinical and laboratory studies of Jin Shui Bao in eliminating oxygen free radicals in elderly senescent Xu-Zheng (Asthenia syndrome) patients. J of Management of Traditional Chinese Medicine 5:14-18 (supplement).

 • Zhao, X., Li, L. (1993) Cordyceps sinensis in protection of the kidney from cy clo spo rine A nephrotoxicity. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 73: 410-412, 447

 • Zhao, C.S., W.T. Yin, J.Y. Wanget al. (2002) CordycepsCs-4 improves glucose metabolism and increases อิน,su.ลิน sensitivity in normal rats. J Altern Complement Med. 8(4):403-405.

 • Zhen, F., J. Tian and L.S. Li (1992) Mechanisms and therapeutic effect of Cordyceps sinensis (CS) on aminoglycoside induced acute renal failure (ARF) in rats. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 12: 288-291, 262.

 • Zhong, X.Q. (2006) Oxygen free radicals and disease. J Shaoguan Univ Nat Sci. 27: 87-90.

 • Zhou, L., W. Yang, Y. Xu, et al. (1990) Short-term curative effect of cultured Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. Mycelia in chronic hepatitis B. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 15: 53-55, 65.

 • Zhao, S.L. (2000) Advance of treatment for Cordyceps on chronic hepatic diseases. Shanxi Zhong Yi. 16: 59-60.

 • Zhou, X., Z. Gong, Y. Su, J. Lin and K. Tang (2009a) Cordyceps fungi: Natural products, pharmacological functions and developmental products. J Pharm Pharmacol. 61: 279-291.

 • Zhao, X. and L. Li (1993) Cordyceps sinensis in protection of the kidney from cy clo spo rine A nephrotoxicity. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 73: 410-412, 447.

 • Zhu J. L. and C. Liu (1992) Modulating effects of extractum semen Persicae and cultivated Cordyceps hyphae on immuno-dysfunction of inpatients with posthepatitic cirrhosis. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 12(4): 207-209.

 • Zhu J. L. and C. Liu (1992) Modulating effects of extractum semen Persicae and cultivated Cordyceps hyphae on immuno-dysfunction of inpatients with posthepatitic cirrhosis. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 12(4): 207-209.


 • http//th.wikipedia.org/wiki/มะเร็ง 6/11/2558

 • www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/ 20/7/58

 • www.npr.org/2011/10/09/141164173/caterpillar-fungus-the-viagra-of-the-himalayas 21/7/58

 • www.kidneythai.org/home.php 1/11/58

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย CORDYTHAI สูตรสำหรับสุภาพบุรุษ และสูตรสำหรับสุภาพสตรี

สิทธิบัตร ผลงานวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ 089-770-4429 , 084-109-5666

WebSite : www.ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย.com

Facebook : www.facebook.com/ruihongshop

line Id : @cordythaishop เพิ่มเพื่อน

สั่งซื้อที่ Lazada

**พร้อมรับรายการสินค้าสมนาคุณจากทางร้าน หรือสั่งซื้อผ่านแชท Line กับทางร้านโดยตรง**

>> Pro 3 แถม 1 - ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สูตรใหม่ จำนวน 3 กระปุก(60 แคปซูล) + แถมฟรี ถั่งเช่า 1 กระปุก (60 แคปซูล) <<

ราคาพิเศษ 5,400 บาท (1,800 บาท/กระปุก)

ถั่งเช่าสูตรผู้ชาย 3 กระปุก
ฟรี สูตรผู้ชาย 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรผู้ชาย 3 กระปุก
ฟรี สูตรผู้หญิง 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรผู้หญิง 3 กระปุก
ฟรี สูตรผู้ชาย 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรผู้หญิง 3 กระปุก
ฟรี สูตรผู้หญิง 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรผู้ชาย 2 กระปุก,
สูตรผู้หญิง 1 กระปุก
ฟรี สูตรผู้หญิง 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรชาย 1 กระปุก
ราคา 1,800 บาท
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรหญิง 1 กระปุก
ราคา 1,800 บาท
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

Centro สูตรบำรุงข้อเข่า 1 กระปุก
ราคา 1,800 บาท
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

>> Pro 3 แถม 1 CENTRO/PABLO จำนวน 4 กระปุก <<

ราคาพิเศษ 5,400 บาท (1,350 บาท/กระปุก)

CENTRO 3 กระปุก
ฟรี CENTRO 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

CENTRO 3 กระปุก
ฟรี PABLO 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

CENTRO 1 กระปุก ,
PABLO 2 กระปุก
ฟรี CENTRO 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

PABLO 3 กระปุก
ฟรี PABLO 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

CORDYTHAI ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

สูตรสำหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ติดต่อสอบถาม

089-770-4429

084-109-5666

Line @cordythaishop

Facebook : ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์

089-770-4429

084-109-5666

สั่งซื้อผ่าน Line

Line @cordythaishop

สั่งซื้อผ่าน Facebook

FB : ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สั่งซื้อผ่าน LAZADA : RuiHong Shop

สั่งซื้อผ่าน SHOPEE : RuiHong Shop

ฟรีจัดส่ง Ems ทั่วประเทศ ,
ฟรีบริการเก็บเงินปลายทาง

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย.com All Rights Reserved