"โปรโมชั่น Cordythai ร่วมต้าน COVID-19!! Pro ซื้อ 3 แถม 1กระปุกใหญ่ ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สูตรใหม่ 3 กระปุก (รุ่นใหม่ 60 แคปซูล)แถมฟรี ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย 1 กระปุก (60 แคปซูล)- ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย ผลิตภัณฑ์งานวิจัยร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ สูตรสำหรับสุภาพบุรุษ (Cordythai for HIM) และสูตรสำหรับสุภาพสตรี (Cordythai for HER)สั่งซื้อโทร Tel : 089-770-4429 ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆกับเราได้ที่ Facebook ruihongshop หรือ Line @cordythaishop ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย CORDYTHAI สิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

การเลือกถั่งเช่า


การเลือกถั่งเช่า

ถั่งเช่า ถูกจัดให้เป็นยาอายุวัฒนะซึ่งชาวจีนนิยมรับประทาน เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงต่อสู้กับโรคต่างๆ หลากหลายชนิด และในปัจจุบันความรู้นี้ก็ได้แพร่มาสู่ประเทศไทย จึงมักมีคําถามจากผู้บริโภคคนไทยบ่อยๆ ว่า ควรเลือกซื้อถั่งเช่าอย่างไร จากธรรมชาติหรือจากการเพาะเลี้ยง

คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกถั่งเช่า

ถั่งเช่า ถูกจัดให้เป็นยาอายุวัฒนะซึ่งชาวจีนนิยมรับประทาน เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงต่อสู้กับโรคต่างๆ หลากหลายชนิด และในปัจจุบันความรู้นี้ก็ได้แพร่มาสู่ประเทศไทย จึงมักมีคําถามจากผู้บริโภคคนไทยบ่อยๆ ว่า ควรเลือกซื้อถั่งเช่าอย่างไร จากธรรมชาติหรือจากการเพาะเลี้ยง

หลายคนบอกว่าถั่งเช่าจากธรรมชาติน่าจะดีกว่าเนื่องจากมีผลทางยาดีกว่าถั่งเช่าจากการเพาะเลี้ยง แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้เกิดการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าที่มีคุณภาพขึ้นได้มีคุณภาพทางยาทัดเทียมกับที่ได้จากธรรมชาติ ในขณะที่ถั่งเช่าจากธรรมชาติมีข้อเสียในบางเรื่อง เช่น

1. ถั่งเช่าจากธรรมชาติมีราคาแพงกว่าถั่งเช่าจากการเพาะเลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นของหายากเนื่องจากพื้นที่การจัดเก็บในกรณีของถั่งเช่าทิเบตที่มาจากที่ราบสูงทิเบต - ชิงไห่ ที่มีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ

2. เห็ดสมุนไพรหลายชนิด รวมทั้งถั่งเช่ามีความสามารถในการสะสมโลหะหนักและสารมลพิษอื่นๆ ทั้งจากอากาศและดินที่เห็ดเจริญเติบโต ดังนั้นการหาซื้อถั่งเช่าจากแหล่งที่เชื่อถือได้จึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากถั่งเช่าในท้องตลาดถูกขายโดยวิธีชั่งน้ำหนัก ดังนั้นผู้เก็บถั่งเช่าจากธรรมชาติที่ไม่ซื่อสัตย์ก็อาจจะสอดใส่โลหะ หรือกิ่งไม้ขนาดเล็กเข้าไปในตัวหนอนเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ในบางกรณีก็ใช้ตะกั่วซึ่งมีอันตรายต่อผู้บริโภคมาก

3. การบอกถึงสายพันธุ์ถั่งเช่าไม่สามารถใช้ตาเปล่าได้ เพราะลักษณะทางสัณฐานที่คล้ายคลึงกันมาก จึงต้องอาศัยทําโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาเฉพาะสาขา

ดังนั้นถั่งเช่าจากการเพาะเลี้ยงจึงมีความได้เปรียบด้วยความพร้อมที่มีอยู่ในตลาดที่มีต้นทุนต่ำกว่าและมีการทดสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักและสารพิษอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว จึงมีคําแนะนําให้เลือกทานถั่งเช่าจากการเพาะเลี้ยง และมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานมีการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ในทุกล๊อตของการผลิต จะเทียบเท่าหรือดีกว่าจากธรรมชาติ

แต่ในทางตรงกันข้ามถั่งเช่าที่เพาะเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน เช่น ได้จากแหล่งที่ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษ หรือมีการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ อาจทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและเลิกบริโภคถั่งเช่า

คุณภาพสุดท้ายของถั่งเช่าจะถูกกําหนดโดยหลายปัจจัย ปัจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดคือสายพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกสําหรับการเพาะเลี้ยง องค์ประกอบของอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยง สภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยง เช่น อุณหภูมิ แสง และ ปริมาณออกซิเจน และระยะเวลาที่เจริญเติบโตจนได้สารออกฤทธิ์ที่ต้องการ เป็นต้น ถั่งเช่าที่เพาะเลี้ยงด้วยวิธีที่ถูกต้องจะมีคุณภาพสูงแน่นอน ซึ่งพบว่าถั่งเช่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมีสารออกฤทธิ์ดีกว่าถั่งเช่าจากธรรมชาติได้ถึง 5 เท่า (Holliday 2004)

เนื่องจากถั่งเช่าชอบอุณหภูมิที่ต่ำ การถ่ายเทอากาศดี และมีความต้องการแสงเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ ประกอบกับเวลาเพาะเลี้ยงที่ใช้เวลานาน จึงทําให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตถั่งเช่ามีราคาสูง ผู้ซื้อจึงควรพิจารณาใคร่ครวญถึงความสมเหตุสมผลของราคา และการวิเคราะห์มาตรฐานของสารออกฤทธิ์ในถั่งเช่าเป็นสําคัญ ในปัจจุบัน การวิเคราะห์มาตรฐานนี้ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ก็มีมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้ได้สมุนไพรถั่งเช่าที่มีศักยภาพ

ถั่งเช่าสายพันธุ์ทิเบต ของ ม.เกษตรศาสตร์มีที่มาจากการที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทคอร์ดี้ไบโอเทค ได้จดอนุสิทธิบัตรร่วมกันและนำผลการวิจัยเพาะเลี้ยงถั่งเช่า ทําการสกัดแล้วแปรรูปให้อยู่ในรูปผงละลายน้ำ ทําการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ด้วยเครื่อง HPLC และวิเคราะห์โลหะหนักปนเปื้อนทุกล๊อตการผลิต จากนั้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็น 2สูตร ภายใต้ชื่อ ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย ได้แก่

สูตรสําหรับท่านชายและสูตรสําหรับท่านหญิง

ผลจากการบริโภคถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยหลายพันคนตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพอที่จะสรุปได้ดังนี้คือ

การบริโภคประมาณ 2 แคปซูลต่อวัน (ก่อนอาหารเช้า และก่อนนอน) มีผลช่วยในการบํารุงกําลัง เพิ่มความแข็งแรงของสมรรถภาพทางเพศ ทําให้เลือดไหลเวียนดีจึงช่วยลดอาการวิงเวียนศีรษะ ลดการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน และช่วยลดอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจ

ส่วนผู้ป่วยมะเร็ง จะรับประทานวันละ 6 - 12 แคปซูลและปฏิบัติควบคู่ไปกับการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน (ทําเคมีบําบัด หรือรังสีรักษา) พบว่าผู้ป่วยหลายรายมีอาการดีขึ้นมากโดยเฉพาะในรายที่เริ่มเป็นใหม่ๆ ส่วนในรายที่เป็นระยะท้ายๆ ก็ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ช่วยลดอาการเจ็บปวด

ส่วนผู้ป่วยไต ก็รับประทานวันละ 6 - 12 แคปซูล ควบคู่ไปกับการฟอกไตโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งพบว่าผู้ป่วยหลายรายค่อยๆ ลดปริมาณการฟอกไตลงได้

อย่างไรก็ตาม ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาโรค ผู้บริโภคควรทําความเข้าใจก่อนรับประทานและถ้ามีอาการของโรคร้ายแรงชนิดต่างๆ ควรปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน (หรือการแพทย์แบบผสมผสาน) ก่อนรับประทานถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย เพื่อเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย CORDYTHAI สูตรสำหรับสุภาพบุรุษ และสูตรสำหรับสุภาพสตรี

สิทธิบัตร ผลงานวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ 089-770-4429 , 084-109-5666

WebSite : www.ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย.com

Facebook : www.facebook.com/ruihongshop

line Id : @cordythaishop เพิ่มเพื่อน

สั่งซื้อที่ Lazada

**พร้อมรับรายการสินค้าสมนาคุณจากทางร้าน หรือสั่งซื้อผ่านแชท Line กับทางร้านโดยตรง**

>> Pro 3 แถม 1 - ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สูตรใหม่ จำนวน 3 กระปุก(60 แคปซูล) + แถมฟรี ถั่งเช่า 1 กระปุก (60 แคปซูล) <<

ราคาพิเศษ 5,400 บาท (1,800 บาท/กระปุก)

ถั่งเช่าสูตรผู้ชาย 3 กระปุก
ฟรี สูตรผู้ชาย 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรผู้ชาย 3 กระปุก
ฟรี สูตรผู้หญิง 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรผู้หญิง 3 กระปุก
ฟรี สูตรผู้ชาย 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรผู้หญิง 3 กระปุก
ฟรี สูตรผู้หญิง 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรผู้ชาย 2 กระปุก,
สูตรผู้หญิง 1 กระปุก
ฟรี สูตรผู้หญิง 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรชาย 1 กระปุก
ราคา 1,800 บาท
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

ถั่งเช่าสูตรหญิง 1 กระปุก
ราคา 1,800 บาท
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

Centro สูตรบำรุงข้อเข่า 1 กระปุก
ราคา 1,800 บาท
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

>> Pro 3 แถม 1 CENTRO/PABLO จำนวน 4 กระปุก <<

ราคาพิเศษ 5,400 บาท (1,350 บาท/กระปุก)

CENTRO 3 กระปุก
ฟรี CENTRO 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

CENTRO 3 กระปุก
ฟรี PABLO 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

CENTRO 1 กระปุก ,
PABLO 2 กระปุก
ฟรี CENTRO 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

PABLO 3 กระปุก
ฟรี PABLO 1 กระปุก
แถมฟรี สินค้าสมนาคุณ

สั่งซื้อ ที่ LAZADA

CORDYTHAI ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

สูตรสำหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ติดต่อสอบถาม

089-770-4429

084-109-5666

Line @cordythaishop

Facebook : ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์

089-770-4429

084-109-5666

สั่งซื้อผ่าน Line

Line @cordythaishop

สั่งซื้อผ่าน Facebook

FB : ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สั่งซื้อผ่าน LAZADA : RuiHong Shop

สั่งซื้อผ่าน SHOPEE : RuiHong Shop

ฟรีจัดส่ง Ems ทั่วประเทศ ,
ฟรีบริการเก็บเงินปลายทาง

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย.com All Rights Reserved